Concurs "VIN DE CASĂ DIN MUST DE LA JIDVEI"

Ediția a IV-a, 13 aprilie 2019

Înscrierile în cadrul concursului "Vin de Casă din Must de la Jidvei"
ediția a IV-a, s-au încheiat.

Mult succes tuturor participanților!
REGULAMENT CONCURS „VIN DE CASĂ DIN MUST DE LA JIDVEI”

EDIȚIA A IV-A
13 APRILIE 2019

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI:

1.1. Organizatorul Concursului „Vin de Casă din Must de la Jidvei” (denumit în continuare „Concursul”) este S.C. JIDVEI S.R.L. - Filiala Alba, cu sediul în Alba, localitatea Jidvei, str. Gării, nr. 45 (denumit în continuare „Organizatorul”).

1.2. Organizatorul este sprijinit de Asociația Degustătorilor Autorizați din România (A.D.A.R.), având sediul în cadrul Universității Agricole, Catedra de Viticultură și Vinificație, B-dul Mărăști, nr. 59, Sector 1, București.

1.3. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament, (denumit în continuare „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.

2. LOCUL ȘI DURATA CONCURSULUI:

2.1. Concursul se va desfăşura în data de 13 aprilie 2019, la Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de Baltă - județul Alba, iar înscrierea în Concurs se poate face accesând site-ul www.mustdejidvei.ro. Concursul este accesibil tuturor participanților care au achiziționat minim 250 de kg de must în perioada august - octombrie 2018, în cadrul Campaniei „Must de la Jidvei”. Temenul limită de trimitere a probelor și de achitare a taxei de înscriere în cadrul comisiei de jurizare este 5 aprilie 2019.

2.2 Pentru a participa la acest Concurs, este necesară accesarea site-ului www.mustdejidvei.ro, completarea online a Formularului de înscriere și trimiterea probelor de vin sau descărcarea și completarea Formularului de înscriere și trimiterea acestuia împreună cu probele de vin, până la data de 5 aprilie 2019, la adresa Organizatorului.

2.3. Formularul de înscriere poate fi completat online, urmând ca probele de vin să fie trimise ulterior, până la data menționată mai sus, sau există posibilitatea de a descărca Formularul de înscriere, de a-l completa și de a-l trimite împreună cu probele de vin.

2.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral şi respectând dispoziţiile legale în materie, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puţin o oră înaintea intrării în vigoare.

3. OBIECTIVELE CONCURSULUI:

3.1. Obiectivele Concursului sunt:
a. popularizarea tradițiilor naționale de fabricare a vinurilor de casă;
b. promovarea vinului de casă de calitate obținut din must de la Jidvei;
c. facilitarea unui schimb de informații, feedback și experiență între micii producători și experți;
d. auto-evaluarea și creșterea implicării participanților în timpul Concursului.

4. DREPTURI ȘI CONDIŢII DE PARTICIPARE:

4.1. Concursul este accesibil tuturor participanților care au achiziționat minim 250 de kg de must în perioada august-octombrie 2018, în cadrul Campaniei „Must de la Jidvei”.

4.2. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant în cazul în care participarea acestuia este susceptibilă de fraudă.

4.3. Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin înscrierea probelor de vin în Concurs, fiecare Participant declară că e de acord şi agreează în mod integral termenii Regulamentului.

4.4. Înscrierea în Concurs a vinurilor se poate face cu probele:
a. Vin de casă - Fetească Regală cu Muscat Ottonel
b. Vin de casă - Sauvignon Blanc
c. Vin de casă - Fetească Regală cu Muscat Ottonel și Sauvignon Blanc
d. Vin de casă - Roze

4.5. Probele de vin înscrise în Concurs trebuie să respecte condiţiile de ambalare şi marcare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Nu sunt acceptate în Concurs probe de vin realizate prin cupajare cu vin sau cu must, altul decât cel provenit de la Organizator. În acest caz, probele vor fi declarate neregulamentare, iar participanții vor fi descalificați din Concurs.

4.6. Pentru a putea fi incluse în Concurs, probele de vin trebuie:
a. să fie obținute exclusiv din must de la Jidvei, achiziționat în cadrul campaniei „Must de la Jidvei” 2018 (Fetească Regală cu Muscat Ottonel / Sauvignon Blanc / Roze);
b. să fie îmbuteliate în recipiente de sticlă: 2 butelii ( capacitate minimă - 0.75l ) / probă
c. să fie prevăzute cu dop de unică folosinţă;
d. să aibă lipite etichete individuale care să conțină numele complet al producătorului, numărul de telefon și județul din care acesta provine.

4.7. Numărul de sticle care trebuie trimise pentru fiecare probă înscrisă în Concurs este de 2 butelii (capacitate minimă - 0,75l)/probă, iar numărul maxim de probe care se pot înscrie în Concurs este de 4 probe/participant.

4.8. Probele trebuie trimise la adresa S.C. Jidvei S.R.L., localitatea Jidvei, str. Gării nr. 45, județul Alba, prin curier rapid, iar plata transportului va fi asigurată de Organizator prin ramburs. Documentele de însoţire a probelor vor menţiona: datele de contact ale expeditorului (nume, prenume, telefon, adresă) şi specificaţia: „Mostre concurs fără valoare comercială”.

4.9. Participanții la Concurs sunt obligați să își asigure transportul înspre și dinspre locația la care va avea loc Concursul.

4.10. Numărul maxim de persoane însoțitoare este de 1 persoană/participant.

4.11. În cazul în care un participant nu poate ajunge la Concursul organizat în data de 13 aprilie 2019, probele pe care acesta le-a înregistrat în Concurs nu vor fi supuse procesului de jurizare.

4.12. Nu vor putea participa la Concursul organizat în data de 13 aprilie 2019 persoanele care nu și-au înscris probe în cadrul Concursului, excepție făcând însoțitorii participanților înscriși în Concurs.

5. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE:

5.1 Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Concurs în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, modificarea, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5.2. Participanţilor la Concurs în calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

5.3. Prin participarea la Concurs, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Îşi exprimă, de asemenea, acordul privind includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la Concurs, precum şi acordul privitor la posibilitatea de a le fi furnizate informaţii despre produsele şi evenimentele Organizatorului şi cele ale partenerilor săi.

5.4. Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că numele va fi făcut public potrivit legislaţiei în vigoare şi folosit în materiale publicitare de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă.

5.5. Datele câştigătorilor se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislaţiei fiscale.

5.6 Pentru mai multe informații referitoare la protecția datelor personale conform reglementărilor GDPR, vă rugăm accesați politica de confidențialitate și politica de cookie-uri afișate pe www.jidvei.ro.

6. MECANISMUL CONCURSULUI:

6.1 Concursul se va desfășura în două etape:

Etapa I - Trimiterea probelor de vin pentru Concurs - termen limită 05 aprilie 2019
a. Pentru a se înscrie în Concurs, Participantul trebuie să trimită câte 2 sticle de vin pentru fiecare probă înscrisă, cu îndeplinirea condiţiilor de participare, împreună cu Formularul de înscriere completat. Nu se percep taxe de participare și de transport, taxele de transport fiind achitate de către Organizator la primirea probelor.
b. Documentele de însoţire a probelor vor menţiona: datele de contact ale expeditorului (nume, prenume, telefon, adresă) şi specificaţia: „Mostre concurs fără valoare comercială”.
c. Adresa pentru expedierea probelor este: S.C. JIDVEI S.R.L., localitatea Jidvei, str. Gării nr. 45 jud. Alba.
d. Formularul de înscriere în Concurs poate fi completat online pe www.mustdejidvei.ro sau trimis prin curier, împreună cu probele de vin înscrise în Concurs.
e. Toate probele trimise și acceptate în Concurs vor fi jurizate de către 2 comisii de jurizare formate din 10 reprezentanți A.D.A.R.. În cazul în care vor fi înscrise în Concurs mai mult de 140 de probe, se vor forma trei comisii a câte minim 5 reprezentanți A.D.A.R.. Fiecare comisie va avea un număr de jurați amatori, în funcție de numărul participanților înscriși în Etapa a II-a, iar aceștia vor fi distribuiți în mod egal în cele 2 sau 3 comisii de jurizare, alături de reprezentanții A.D.A.R..


f. Probele participanților care s-au înscris în concurs și care nu s-au prezentat în data de 13 aprilie la concurs nu vor fi supuse procesului de jurizare.

Etapa II - Înscrierea în comisia de jurizare - termen limită 13 aprilie 2018
a. Această jurizare are ca scop educarea, încurajarea și creșterea implicării participanților în timpul Concursului. Jurații vor primi un model de fișă de degustare, înainte de Concurs, precum și numărul necesar de fișe de degustare pe care pot nota observațiile legate de vinurile analizate. Doar persoanele care participă în Concurs prin înscrierea probelor conform Regulamentului pot face parte din comisia de jurizare, care va fi formată din maximum 15 membri. Comisia va analiza, după standardele A.D.A.R., toate probele înscrise în Concurs, prin utilizarea „Fișei de degustare comună O.I.V. – U.I.O.E. pentru utilizare la concursuri internaționale - Vinuri liniștite”.
b. Un participant poate face parte din comisia de jurizare din cadrul Concursului, doar dacă s-a înscris în Concurs cu probe de vin, în conformitate cu prezentul Regulament.
c. Pentru a intra în acest juriu, participanții trebuie să:

  • confirme interesul de participare în cadrul Formularului de înscriere;
  • să trimită probe de vin la adresa menționată mai sus;
  • achite o taxă de înscriere de 200 lei prin ordin de plată sau depunere numerar în contul RO17RNCB0007015102860100, deschis la BCR BLAJ, al S.C. Jidvei S.R.L FILIALA ALBA., până la data de 5 aprilie 2019.

6.2. Banii strânși din taxele de participare alături de o contribuție din partea companiei JIDVEI în valoare de 4000 lei vor fi donați către Asociația Bogdan Paul Alba, în vederea finanțării tratamentelor pentru bolnavii de cancer.

7. TERMENUL DE ÎNSCRIERE:

7.1. Termenul limită de primire a probelor în Concurs, de trimitere a Formularului de înscriere și de înscriere în comisia de jurizare este 5 aprilie 2019.

7.2. Participanții care se vor înscrie în Concurs după această dată nu vor fi luați în considerare în procesul de jurizare pentru acordarea premiilor oferite de Organizator.

8. RECEPŢIA ŞI ÎNREGISTRAREA PROBELOR:

8.1. Verificarea şi înregistrarea probelor în Concurs se face pe baza datelor menționate în Formularul de înscriere.

8.2. Ordinea de prezentare a probelor în Concurs se face pe secţiuni şi categorii, în ordinea crescătoare a conţinutului de zahăr.

9. AUTORITATEA:

9.1. Concursul este organizat şi condus de către un prezidiu format din:
a. Preşedinte;
b. Juriul de degustare format din 5 sau 10 membri A.D.A.R., în funcție de numărul probelor înscrise în Concurs;
c. Secretariat
d. Comisia tehnică.

10. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI:

10.1. Aprecierea calităţii vinurilor se face prin metoda scării de 100 de puncte, prin completarea „Fișei de degustare comună O.I.V. – U.I.O.E. pentru utilizare la concursuri internaționale - Vinuri liniștite”. Distincţiile se acordă în funcţie de punctajul obţinut.

10.2. Premiile acordate în cadrul jurizării A.D.A.R.:
a. Locul I - produse de vinificație în valoare de 4.500 lei (inclusiv TVA);
b. Locul II - produse de vinificație în valoare de 3.000 lei (inclusiv TVA);
c. Locul III - produse de vinificație în valoare de 1.500 lei (inclusiv TVA).

10.3. Câștigătorii vor avea posibilitatea de a alege, de pe site-ul http://www.utilvinificatie.ro/, produse care le sunt necesare și utile în producția propriului vin în funcție de valoarea premiului câștigat și îi vor trimite Organizatorului lista cu produsele selectate. Ulterior, Organizatorul va trimite și achita comanda, urmând ca produsele să fie livrate direct la adresa comunicată în formularul de înscriere.

10.4. Premiile acordate Participanților la Concurs care fac parte din comisia de jurizare:
a. Premiul pentru cel mai bun degustător (cel care a fost cel mai aproape de rezultatele degustătorilor profesioniști A.D.A.R.): curs de degustători autorizați susținut de A.D.A.R.;
b. Premiul pentru recunoaștere (pentru cei care își recunosc vinurile înscrise în Concurs): curs de degustători autorizați susținut de A.D.A.R.;
c. Alte 8 premii constând în cursuri de degustători autorizați susținute de A.D.A.R. (pentru primii 8 participanți care au fost cel mai aproape de rezultatele degustătorilor profesioniști A.D.A.R. și care nu au câștigat premii pentru participarea în comisia de jurizare din cadrul Concursului „Vin de casă din must de la Jidvei” 2018).

10.5. Numărul de distincţii (medalii) nu poate depăşi 30% din numărul total de probe intrate în Concurs.

10.6. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulți terţi.

11. ANUNȚAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR:

11.1. Câștigătorii vor fi anunțați în data de 13 aprilie 2019, după încheierea etapelor de jurizare din cadrul Concursului. De asemenea, câştigătorii vor primi informaţii referitoare la premiul câştigat şi procedura care trebuie îndeplinită pentru a intra în posesia premiului.

11.2. Premiile acordate de cele două comisii se vor decerna astfel:
a. Pentru premiile oferite de comisia A.D.A.R.: câștigătorii au la dispoziție 30 de zile pentru a trimite lista produselor de vinificație alese de pe site-ul http://www.utilvinificatie.ro/, în valoarea premiului obținut, iar Organizatorul are la dispoziție 30 de zile pentru a finaliza comanda.
b. Pentru premiile acordate de comisia de jurizare formată din Participanți: Organizatorul împreună cu A.D.A.R. vor stabili și organiza cursurile de degustători autorizați până la finalul anului în curs.

11.3. În măsura în care, din motive neimputabile Organizatorului, nu este posibilă acordarea tuturor premiilor alocate Concursului, acestea vor rămâne în patrimoniul Organizatorului.

11.4. Câştigătorii vor fi rugaţi să furnizeze, în mod corect, toate datele solicitate pentru a putea fi întocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din Concurs.

12. REGULAMENTUL CONCURSULUI:

12.1. Regulamentul Concursului, precum şi eventualele sale acte adiţionale sunt disponibile în mod gratuit pe site-ul www.mustdejidvei.ro.

12.2. Participarea la Concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor Regulamentului şi obligativitatea respectării acestora.

12.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile Regulamentului în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

12.4. În cazul nerespectării Regulamentului de către oricare dintre câştigători, respectiv a condiţiilor privind desfăşurarea Concursului, premiile câştigate nu se vor acorda.

13. LITIGII:

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente române. Legea aplicabilă este legea română.

13.2. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea Concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

14. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI:

14.1. Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau prin decizie unilaterală a Organizatorului.

15. TAXE ȘI IMPOZITE:

15.1. Înscrierea în Concurs a probelor de vin nu implică niciun fel de costuri suplimentare pentru Participanți.

15.2. Costurile asociate cu transportul probelor de vin vor fi suportate de Organizator, prin plata ramburs la primirea coletului.

15.3. Pentru a se înscrie în comisia de jurizare, participanții trebuie să achite o taxă de 200 lei prin ordin de plată sau depunere numerar în contul S.C. Jidvei S.R.L. – Filiala Alba: RO17RNCB0007015102860100, deschis la BCR BLAJ.

15.4. Participanții la Concurs sunt obligați să își asigure transportul înspre și dinspre locația la care va avea loc Concursul.

15.5. Organizatorul se obligă să plătească toate taxele către autorităţi aferente premiilor, dacă este cazul.

SC JIDVEI S.R.L. - Filiala Alba

Sfaturi pentru gospodari de la specialiștii Jidvei

specialiștii Jidvei sunt alături de tine!